سیستم های UPS در فضای باز

outdoor uninterruptible power supply, پشتیبان گیری باتری در فضای باز، در حال اجرا در فضای باز, امکانات پیشرفته در فضای باز، منبع تغذیه بدون وقفه در فضای باز.