سیستم های UPS در فضای باز

امکانات پیشرفته در فضای باز، منبع تغذیه بدون وقفه در فضای باز, outdoor uninterruptible power supply, پشتیبان گیری باتری در فضای باز، در حال اجرا در فضای باز.